Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.06.2021, meniny má Adolf.   

Získali sme 150 000 eur na zariadenie pre seniorov

Zverejnené: 27.05.2021 09:12:12 |   | vytlačiť
obr: Získali sme 150 000 eur na zariadenie pre seniorov

Naša nezisková organizácia DOMOV PRI KAŠTIELI požiadala Banskobystrický samosprávny kraj o dotáciu za účelom zabezpečenia materiálno-technického vybavenia novovybudovaného zariadenia pre seniorov pri kaštieli.

Výška požadovanej dotácie bola 200 000 eur, schválená však bola vo výške 150 000 eur. „O dotáciu z Banskobystrického kraja požiadala nezisková organizácia DOMOV PRI KAŠTIELI n.o., ako poskytovateľ sociálnej pobytovej služby, ktorú budú prijímať odkázaní občania v zariadení pre seniorov,“ hovorí na úvod Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ v Žiari nad Hronom a dodáva, že neziskovú organizáciu, pre účel poskytovania pobytovej sociálnej služby pre seniorov, zriadilo mesto Žiar nad Hronom ešte v roku 2019. 

Dotácia 150 000 eur je účelovo viazaná, konkrétne a v zmysle platného VZN BBSK o dotáciách, ako nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu BBSK za účelom rozvoja sociálnych služieb pre seniorov v regiónoch BBSK. V našom prípade ide o výdavky súvisiace so zabezpečením materiálno-technického vybavenia novovybudovaného zariadenia pre seniorov. V prvom rade pôjde o obstaranie interiérového vybavenia zariadenia pre seniorov - skrine, stoly, stoličky, poličky a vešiakové steny. V tomto prípade ide o základné vybavenie izieb v zmysle platnej legislatívy - Vyhlášky č. 259/2008 Z.z. o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Ďalej sa tieto zdroje použijú na zabezpečenie ostatného vybavenia, a to pre výdajňu stravy, kuchyne a jedálne, na kúpu textílií, zdravotníckych potrieb a pomôcok pre seniorov či kúpu elektroniky, a teda pre všetky ostatné priestory, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenia poskytovania služby v tomto zariadení,“ vysvetľuje ďalej Minárová s tým, že pravdepodobne sa bude mesto, ako zriaďovateľ neziskovej organizácie podieľať na spolufinancovaní. 

V týchto dňoch prebieha kolaudácia budovy zariadenia pre seniorov. V súčasnej dobe je nezisková organizácia v procese registrácie do registra poskytovateľov sociálnych služieb v rámci BBSK. „Ide o proces stále sa vyvíjajúci a bude pokračovať až do 30. augusta tohto roku. Vypracúvajú sa viaceré a rôzne povinné prílohy k žiadosti, ako sú napríklad VZN o sociálnych službách. Bolo nutné do VZN zahrnúť vznik neziskovej organizácie, ktorá bude poskytovateľom tejto novej služby, musela sa pripraviť celá ekonomika budúceho zariadenia - postaviť rozpočet, cenník poskytovaných služieb, personálna matica, pripravujú sa náplne práce na jednotlivé odborné a všeobecné pracovné pozície, musíme získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre budúcu budovu ZpS,“ konštatuje Monika Minárová s tým, že tejto agende sa venujú zamestnanci odboru starostlivosti o obyvateľov, popri svojej bežnej agende, ktorú musia zabezpečovať.

Pred pol rokom sme pripravovali zoznam interiérového vybavenia každej jednej miestnosti v budove zariadenia, ktorý je tak isto súčasťou žiadosti o registráciu. Išlo o náročný proces, ktorý sa komplikoval pandemickými opatreniami. Nemohli sme navštíviť okolité zariadenia pre konzultáciu, taktiež bola v tejto veci náročná komunikácia po telefóne či mailom, keďže kolegovia v zariadeniach zažívali ťažké chvíle, izolácie, ale najmä pracovného vyťaženia. I napriek tomu sme našli mnohých ochotných nám poradiť, za čo im aj touto cestou ďakujeme,“ dodáva vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa.

Zhotovením tohto zoznamu, ako aj jeho zabezpečením, sa preukazujeme pri kontrole pracovníkov z BBSK pre povinné vybavenie priestorov, kde budú budúci prijímatelia žiť svoju ďalšiu časť svojho života, vrátane technických priestorov, ako sú sklady, dielňa, šatne, sociálne zariadenia či spoločné priestory. „Na to, aby sme interiérové vybavenie mohli do priestorov nášho zariadenia inštalovať, sa musí niekoľko sto položkový zoznam legislatívne správne obstarať. Proces verejného obstarania nie je jednoduchý a vyžaduje si veľmi veľa času na prípravu podkladov pre samotné obstaranie. Ďalej sa museli pripraviť prevádzkové poriadky pre zariadenie a pre výdajňu jedla, musíme pripraviť dodávateľské vzťahy na služby ako sú pranie či dovoz stravy,“ konštatuje ďalej Minárová s tým, že počet úkonov je veľmi veľký a náročný na čas a objem spracovania dát.

Môžeme teda povedať, že po kolaudácii bude pokračovať obdobie verejného obstarávania, dodávania obstarávaného majetku, vyskladňovanie a zariaďovanie jednotlivých priestorov. „Tieto činnosti budú zabezpečované zamestnancami mestského úradu. Pôjde o veľkú koordináciu rôznych odborov - sociálneho, projektového, správy majetku, verejného obstarávania, ekonomického, technických pracovníkov a predpokladáme, že uvítame v určitých fázach a pri určitých činnostiach aj dobrovoľníkov. Aj tu by som využila tento priestor na poďakovanie všetkým zainteresovaným kolegom z úradu, ale aj zainteresovaným organizáciám na území mesta či mimo neho, ktorých sme oslovili, za poradenstvo, za doterajšiu spoluprácu, pochopenie, dobrú vôľu a ochotu,“ ďakuje Minárová. 

Záujemcovia o prácu v zariadení sa na nás obracajú s otázkou, kedy môžu posielať svoje žiadosti. „Súbežne budú prebiehať prípravné práce pre výberové konania a pohovory, podanie žiadosti o finančný príspevok (tzv. dotáciu) na MPSVaR SR, na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou. Pre tento krok je podmienkou mať právoplatnú registráciu v registri poskytovateľov sociálnych služieb BBSK a dodržať zákonom o sociálnych službách stanovený termín podania žiadosti, a teda najneskôr do 31. augusta tohto roku. V prípade schválenia tejto žiadosti, nezisková organizácia DOMOV PRI KAŠTIELI n.o. túto finančnú podporu získa pre nasledujúci rozpočtový rok 2022. Zákon predpisuje účel tejto dotácie - je to spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby. V súčasnej dobe pripravujeme informáciu do médií, kde budeme presne informovať o prijímaní žiadostí na naplánované pracovné pozície, ako aj o zákonných podmienkach prijímania žiadostí o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v našom novom zariadení. Predpokladáme, že záujemcovia sa o nich dozvedia a dočítajú v priebehu mesiaca jún,“ dodáva na záver vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ v Žiari nad Hronom Monika Minárová.

 


Novinky

17.06.2021 10:20:39 Naše mesto

Slovenská správa ciest opraví a vyčistí tridsať dažďových vpustí

Kanálové vpuste na Ulici SNP sa po prívalových dažďoch upchávali. Zatekať začalo aj do podchodu, ktorý popod túto ulicu vedie. ...

14.06.2021 10:33:46 Šport

Máme Majstrov sveta a Európy v štýle shitoryu

Najvýznamnejšími online súťažami pre karatistov z MŠK Žiar nad Hronom boli tohtoročné Majstrovstvá Európskej Shitoryu karate federácie a Majstrovstvá svetovej ...

10.06.2021 12:08:42 Naše mesto

Nemáte ešte zbernú nádobu na biologický rozložiteľný odpad? Vyzdvihnite si ju na zbernom dvore

Mesto Žiar nad Hronom zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti Technické služby, a.s. rozvoz 240 l zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad pre ...

09.06.2021 12:23:35 Kultúra

Po stopách biskupov v kaštieli Žiar nad Hronom

Podujatie usporadúvajú Pohronská hradná cesta, Za horami, za dolami a Región GRON najbližšie už v nedeľu 20. júna o 15.00 ...

07.06.2021 10:50:36 Naše mesto

Teplo, slnko a búrky

Máj a studené počasie skončilo a začína sa otepľovať. Počas celej jari prevládal teplotne podpriemerný charakter počasia. Priaznivá zmena prišla ...

04.06.2021 09:08:37 Kultúra

Šášovský hrad cez leto ožije. Chystajú sa komentované aj nočné prehliadky

V sobotu 29. mája sa na Šášovskom hrade uskutočnila brigáda, ktorú organizovalo Združenie na záchranu hradu Šášov. A keďže minulý ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne