Zlepšenie kvality ovzdušia v Žiari nad Hronom

Logo OPŽP

Názov projektu: Zlepšenie kvality ovzdušia v Žiari nad Hronom
Operačný program: Operačný program životné prostredie
Celkové schválené náklady: 1.782.111,00 €
Nenávratný finančný príspevok: 1.693.005,45 €
Spolufinancovanie mesta: 89.105,00 €
Doba realizácie projektu: 13 mesiacov

Aktuálny stav: projekt je ukončený


Cieľ projektu: 

Cieľom projektu je efektívnymi opatreniami znižovať znečisťovanie ovzdušia emisiami z plošných, fugitívnych a líniových zdrojov znečisťovania prostredníctvom nákupu čistiacej techniky miestnych komunikácií za účelom znižovania úrovne PM 10 častým čistením a kropením miestnych komunikácií. Z projektu sa zakúpi 5 ks čistiacej techniky v nasledovnom zložení: 1 kompaktný zametač, 2 veľké zametače s pohonom na CNG a 2 zariadenia na kropenie komunikácií a ich čistenie vysokotlakovou vodou. 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png