Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 21.05.2022, meniny má Zina.   

Preskočiť navigáciu

Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov

Názov projektu: Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov  

Celkové náklady: 1 182 911,24 eur
Úver ŠFRB: 737 000 eur
Vlastné zdroje mesta: 445 911,24 eur
Termín ukončenia projektu: rok 2021

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie samostatne fungujúcej prevádzky zariadenia pre seniorov v rámci mesta. Zámerom je taktiež dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti budovy. Stavebné práce budú zahŕňať:  stavebné úpravy všetkých fasádny stien, strechy, vnútorných deliacich konštrukcií a celkovej dispozície. Zásadný tvar a veľkosť objektu sa meniť nebude. Prístavbu bude tvoriť hlavne zimná záhrada s terasou a vstupom v prednej časti, ako aj mohutná bezbariérová rampa v zadnej časti budovy. Zateplené budú všetky exteriérové steny, strecha, dôjde k výmene všetkých vonkajších aj vnútorných okenných a dverných výplní. Po zrealizovaní prestavby budovy bude vytvorené :

  • Lôžka (miesta) – 40 osôb
  • Počet izieb: 23
    • 1 lôžkové – 6x
    • 2 lôžkové – 17x
  • Zamestnanci SPOLU – 20 osôb