Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov

Názov projektu: Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov

Celkové náklady: 1 246 449,78 eur
Úver ŠFRB: 737 000,00 eur
Vlastné zdroje: 509 450,20 eur
Termín ukončenia projektu: rok 2021

Objekt sa nachádza v okrajovej časti mesta Žiar nad Hronom v blízkosti pamiatkovo-chránenej historickej budovy kaštieľa.

Hlavným cieľom projektu bolo vybudovanie samostatne fungujúcej prevádzky zariadenia pre seniorov v rámci mesta. Zámerom bolo taktiež dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti budovy. 

Predmetom stavebných prác v zariadení pre seniorov boli všetky fasádne steny, strecha, ako aj vnútorné deliace konštrukcie a celková dispozícia. Zásadný tvar a veľkosť objektu sa nezmenil. Išlo aj o zateplenie všetkých exteriérových stien, zateplenie strechy, ako aj výmeny všetkých vonkajších aj vnútorných okenných a dverných výplní. V rozsahu diela boli všetky nové inštalácie - voda, kanalizácia, elektroinštalácia, bleskozvod, EPS, HSP, vykurovanie vrátane novej plynovej kotolne. 

V zrekonštruovaných a moderne zariadených priestoroch s výťahom majú klienti k dispozícii nové kompletne zariadené jednolôžkové a dvojlôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením, jedáleň, viacúčelovú terapeutická miestnosť či kuchynku, ďalej sa v prednej časti nachádza zimná záhrada s terasou, v zadnej časti budovy je bezbariérová rampa. Zariadenie pre seniorov disponuje aj izbami vybavenými polohovateľnými posteľami pre imobilných občanov, čo umožňuje prijímať aj úplne ležiacich odkázaných občanov.

Po zrealizovaní prestavby budovy je kapacita zariadenia 40 miest (počet izieb 23 – z toho 6 jednolôžkových a 17 dvojlôžkových).

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png