Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.10.2023, meniny má Arnold.   

Preskočiť navigáciu

Zníženie energetickej náročnosti zimného štadióna v Žiari nad Hronom

Zníženie energetickej náročnosti zimného štadióna v Žiari nad Hronom

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti zimného štadióna v Žiari nad Hronom

Dotácia poskytnutá z Úradu vlády Slovenskej republiky – vládne rezervy: 1 500 000 eur
Dotácia poskytnutí zo Slovenského zväzu ľadového hokeja: 46 000 eur
Spolufinancovanie mesta: 2 300 000 eur
Celkové náklady: 3 846 000 eur

Termín ukončenia projektu: rok 2019

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia priestorov existujúceho zimného štadióna v Žiari nad Hronom ako aj zníženie energetickej náročnosti budovy. Zrekonštruované športovisko slúžiace hokejovým klubom ako aj širokej športovej verejnosti spĺňa štandardné parametre podľa IHF. 

Stavebné práce zahŕňali stavebné úpravy celého objektu, zateplenie – opláštenie objektu, úpravy sociálnych zariadení, šatní, ľadovej plochy. Súčasťou projektu bolo zakúpenie elektrickej rolby pre úpravu ľadu, zrealizovanie nového mantinelového systému, ktorý  vyhovuje najvyšším štandardom IHF ako aj zakúpenie potrebného vybavenia celého interiéru zimného štadióna. Zrealizované sú nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory: 

 • SO 01 Zimný štadión
  • SO 01.A – Hlavná tribúna východ
  • SO 01.B – Tribúna sever
  • SO 01.C – Tribúna západ
  • SO 01.D – Tribúna juh a technické zázemie 
 • SO 13 Oplotenie a sadové úpravy
 • SO 41 Preložka VN 22 kV

PS 01 Výroba chladu
PS 02 Transformátorová stanica