Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom

Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom

Názov projektu: Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom

Dotácia poskytnutá z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na podporu zvýšenia atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb vo výške: 593 951,30 €

Spolufinancovanie mesta: 21 103,93 €
Celkové náklady: 422 078,58 €

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je vybudovanie kvalitnej cyklistickej infraštruktúry v meste Žiar nad Hronom v dĺžke 3,650 km, ktorá bude mať zásadný význam z hľadiska podpory trvalo udržateľnej mobility ako aj  zdravého rozvoja mesta. Začínať bude na ul. SNP na začiatku mesta v smere od Handlovej a končiť v priemyselnom parku ZSNP. Bude viesť po uliciach Jilemnického, Bernolákova, Svitavská, Š. Moysesa, Námestie Matice Slovenskej, Hutníkov – po lávku ponad rieku Hron a potom od lávky do priemyselného parku. Hlavnú cyklistickú infraštruktúru v meste Žiar nad Hronom bude predstavovať sieť cyklodopravných trás v rámci mesta, ktoré sa budú rozdeľovať na hlavné a doplnkové cyklistické trasy. Cieľom hlavných trás je vytvoriť nosný systém cyklistickej dopravy v meste a spojiť najdôležitejšie ciele dopravy. Doplnkové cyklistické trasy budú zabezpečovať prepojenie jednotlivých úsekov hlavných cyklotrás, či dovedenie cyklistov do významného lokálneho cieľa dopravy, ktorý neleží na hlavnej cyklistickej trase. Pozdĺž celej cyklotrasy budú umiestnené cyklostojany v počte 103 ks a 2 uzamykateľné prístrešky pre bicykle. Zrealizovanie projektu prispeje k odľahčeniu mesta od osobnej motorovej dopravy ako aj k zvýšeniu kvality života miestnych obyvateľov znížením emisií a hluku. Taktiež im umožní sa zdravo, ekologicky aj ekonomicky dopravovať za prácou do priemyselného parku.

Na čítanie:

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png