Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Oznámenie o strategickom dokumente - program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja BBSK

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle §6, odst. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona)

oznamuje verejnosti nasledovné:Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica ako príslušný orgán v zmysle zákona doručil dotknutým obciam oznámenie o strategickom dokumente:


Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja

Banskobystrického samosprávneho kraja
2007 - 2013
Aktualizácia súčasného dokumentu.

Do uvedeného oznámenia je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, každý pracovný deň v čase od 7.30 - 15.30 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, kancelária č. dverí 6. Oznámenie je zverejnené v elektronickej podobe aj v prílohe tohto oznamu alebo na webovej stránke eia.enviroportal.sk a www.bb.kuzp.sk.Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k Oznámeniu doručiť na adresu : Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica do 15 dní od jeho zverejnenia.

Na čítanie:

Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja BBSK (2007 - 2013) - aktualizácia súčasného dokumentu [pdf; 59.23 kB]