Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 04.10.2022, meniny má František.   

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Zverejnené:  | vytlačiť

V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,

z v o l á v a m

mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň

8. augusta 2013 (t. j. štvrtok) o 15.00 hodine

do zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2, s týmto programom:

  1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
  2. Zloženie sľubu poslanca
  3. Informácia o projektoch
  4. Záver