Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 04.10.2022, meniny má František.   

Informácie o začatých správnych konaniach

Zverejnené:  | vytlačiť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č.46,965 01 Žiar nad Hronom, alebo elektronicky na adresu: marcela.gendiarova@ziar.sk v lehote päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

Dátum zverejnenia informácie: 05.03.2014
Číslo konania: 1104/2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a krovín rastúcich na EKN p.č.386 (CKN p.č.641,CKN p.č.643/1) v k. ú. Šašovské Podhradie a na EKN p.č.384 (CKN p.č.638) v k. ú. Šašovské Podhradie v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.