Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 04.10.2022, meniny má František.   

Akčné plány ochrany pred hlukom

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom informuje občanov, že v nadväznosti na Strategické hlukové mapy diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy vo vlastníctve NDS, a. s. boli vypracované


"Akčné plány ochrany pred hlukom"

pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve NDS, a. s.

Akčné plány a strategické hlukové mapy sú v súlade s požiadavkou zákona NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a v zmysle nariadenia vlády SR č. 43/2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom dostupné na verejnú diskusiu na webovej adrese spracovateľa:

www.insl.sk/sk/AP.alej

www.insl.sk/sk/SHM.alej

Pripomienky obyvateľov budú zapracované do finálneho textu "Akčných plánov ochrany pred hlukom".


Termín vyhodnotenia pripomienok je plánovaný na obdobie po 24. marci 2014. Pripomienky je možné posielať na e-mailové adresy:

insl@insl.sk
otazka@ndsas.sk

alebo poštou na adresu:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava