Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 04.10.2022, meniny má František.   

Informácie o začatých správnych konaniach

Zverejnené:  | vytlačiť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č.46,965 01 Žiar nad Hronom, alebo elektronicky na adresu: marcela.gendiarova@ziar.sk v lehote päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

Dátum zverejnenia informácie: 07.03.2014
Číslo konania: 1138/2014

  • a) Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 1ks tuja západná (Thuja occidentalis) 4 kmeň s obvodmi kmeňov 68 cm, 68 cm, 72 cm a 76 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, 1ks tuja západná (Thuja occidentalis) 4 kmeň s obvodmi kmeňov 40 cm, 40 cm, 45 cm a 46 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, 1ks tuja západná (Thuja occidentalis) 3 kmeň s obvodmi kmeňov 20 cm, 45 cm, cm, 55 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, 1ks tuja západná (Thuja occidentalis) 4 kmeň s obvodmi kmeňov 35 cm, 44 cm, 55 cm a 65 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, 1ks tuja západná (Thuja occidentalis) 3 kmeň s obvodmi kmeňov 32 cm, 60 cm, 64 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, 1ks tuja západná (Thuja occidentalis) 5 kmeň s obvodmi kmeňov 43 cm, 52 cm, 56 cm , 57 cm a 60 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, 1ks tuja západná (Thuja occidentalis) 5 kmeň s obvodmi kmeňov 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm a 45 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, 1ks tuja západná (Thuja occidentalis) 4 kmeň s obvodmi kmeňov 32 cm, 38 cm, 40 cm a 42 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, 1ks tuja západná (Thuja occidentalis) 3 kmeň s obvodmi kmeňov 57 cm, 60 cm a 65 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou rastúcich, 1 ks lipa malolistá (Tilia cordata) s obvodom kmeňa 104 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcimi na CKN p.č.1681/1 (EKN p.č.354) v k. ú. Žiar nad Hronom a na CKN p.č.1681/1 (EKN p.č.354) v k. ú. Žiar nad Hronom
  • b) 1 ks tuja západná (Thuja occidentalis) 3 kmeň s obvodmi kmeňov 60 cm, 60 cm, cm, 75 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, 5 kmeň s obvodmi kmeňov 53 cm, 62 cm, 85 cm , 85 cm a 87 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, 1ks tuja západná (Thuja occidentalis) 2 kmeň s obvodmi kmeňov 85 cm a 90 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, 3 kmeň s obvodmi kmeňov 75 cm, 75cm a 85cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, 5 kmeň s obvodmi kmeňov 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm a 60 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, 1ks tuja západná (Thuja occidentalis) 2 kmeň s obvodmi kmeňov 95 cm a 105 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, 1ks tuja západná (Thuja occidentalis) s obvodom kmeňa 90 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 1ks tuja západná (Thuja occidentalis) 2 kmeň s obvodmi kmeňov 40 cm a 40 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, 2ks tuja západná (Thuja occidentalis) s obvodmi kmeňov 60 cm a 105 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou rastúcimi na CKN p.č.693/3 v k. ú. Žiar nad Hronom
  • c) 1ks smrek pichľavý (Picea pungens) s obvodom kmeňa 92 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcim na CKN p.č.700/17 (EKN p. č. 530/2) v k. ú. Žiar nad Hronom
  • d) 1 ks lipa malolistá (Tilia cordata) s obvodom kmeňa 125 cm meraným vo výške 130 cm rastúcim na CKN p.č.1916/1 (EKN p. č. 877/1) v k. ú. Žiar nad Hronom
  • e) 1 ks vŕba cintorínska (Salix x sepulcralis) s obvodom kmeňa 250 cm meraným vo výške 130 cm rastúcim na CKN p. č. 454 v k. ú. Žiar nad Hronom
  • f) 1 ks smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňa 103 cm meraným vo výške 130 cm rastúcim na CKN p.č.656/1 v k.ú. Žiar nad Hronom
  • g) 1 ks pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) s obvodom kmeňa 110 cm meraným vo výške 130 cm rastúcim na CKN p.č.454 v k .ú. Žiar nad Hronom v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.