Dnes je 27.05.2020, meniny má Iveta.   

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: Vychovávateľ/ka

Zverejnené: 08.04.2019 | vytlačiť

Riaditeľstvo Centra voľného času, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru vychovávateľa/ku na dobu určitú s nástupom máj 2019.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • ovládanie práce s PC
 • pozitívny vzťah k deťom, zodpovedný prístup  k práci, spoľahlivosť, flexibilita a komunikatívnosť, kreativita, profesionálne vystupovanie
 • manažérske  a organizačné schopnosti pri vedení detí, skúsenosti v tvorbe projektov a ovládanie anglického jazyka výhodou
 • flexibilita pracovnej doby

Požadované doklady:

 • žiadosť a profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní 
 • motivačný list

Žiadosti s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke označenej „VYCHOVÁVATEĽ“, najneskôr do 18. apríla 2019 na adresu: Centrum voľného času, Ul. M. R. Štefánika č.17, 965 01 Žiar nad Hronom

Tel. kontakt: 0905 797 871, e-mail: riaditelcvczh@gmail.com