Dnes je 27.05.2020, meniny má Iveta.   

Výberové konanie: projektový manažér

Zverejnené: 10.05.2019 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

projektový manažér

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - technického smeru
 • predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Iné kritéria a požiadavky:

 • minimálna prax 5 rokov
 • prax na pozícii projektového manažéra výhodou,
 • dobré komunikačné, organizačné schopnosti, samostatnosť,
 • zodpovednosť, flexibilita, rozhodnosť, odolnosť voči stresu,
 • ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet),
 • vodičský preukaz skupiny B.

 K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

 • prihlášku do výberového konania,
 • profesijný životopis a motivačný list,
 • fotokópia dokladu o najvyššom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Ponúkaný plat:  v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Prihlášku s požadovanými dokladmi  do výberového konania doručte so spätnou adresou uchádzača v zalepenej obálke (poštou alebo osobne) najneskôr do 30.05.2019 na adresu:

Mestský úrad
Ul. Š. Moysesa č .46
965 19 Žiar nad Hronom

s označením "projektový manažér - výberové konanie“ - neotvárať. Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania.