Dnes je 04.06.2020, meniny má Lenka.   

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: učiteľ predprimárneho vzdelávania

Zverejnené: 04.06.2019 | vytlačiť

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku pre predprimárne vzdelávanie s nástupom od 01. 09. 2019.

Kvalifikačné predpoklady:

  • úplne stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy,
  • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v učiteľskom študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v učiteľskom študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika.

Požadované doklady:

  • žiadosť a profesijný životopis,
  • diplom z vykonania maturitnej resp. štátnej skúšky v požadovanom odbore,
  • iné diplomy, osvedčenia, certifikáty preukazujúce formy profesijného vzdelávania.

Ponúkaný plat:

v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doklady je možné zaslať na adresu MŠ  do 11. 06. 2019:

Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8
965 01 Žiar nad Hronom
tel. 045/672 51 22, riaditel@ziarskeskolky.sk