Dnes je 04.06.2020, meniny má Lenka.   

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: Finančná účtovníčka

Zverejnené: 15.08.2019 | vytlačiť

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru finančnú účtovníčku s nástupom do práce od 1.9.2019 na zastupovanie počas PN.

Kvalifikačné predpoklady:

  • úplne stredné vzdelanie ekonomického smeru alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru - účtovníctvo

Iné kritéria a požiadavky:

  • Účtovná prax v školstve – MŠ, ZŠ, ZŠ s MŠ
  • ovládanie práce s PC – v programe WinIBEUe
  • dobré komunikačné, organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie

Popis pracovnej činnosti: Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend.

  • komplexné zabezpečenie účtovníctva MŠ – účtovanie všetkých účtov , kontrola a vyhodnocovanie plnenia ukazovateľov rozpočtu
  • spracovávanie účtovných, štatistických výkazov, konsolidovanie účtovnej závierky, formulára vzájomných vzťahov, správy o hospodárení a iné

Požadované doklady:

  • žiadosť a profesijný životopis
  • kópie dokladov o vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby personálnej agendy
Ponúkaný plat:
  • v zmysle zákona NR SR č. 553/2003  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov o odmeňovaní niektorých zamestnancov

Žiadosti s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 23. augusta 2019 na adresu:

Materská škola,
Ul. Dr. Janského č.8, 965 01 Žiar nad Hronom
tel. 045/672 51 22,
e-mail: riaditel@ziarskeskolky.sk