Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 22.06.2021, meniny má Paulína.   

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Pedagogický asistent - asistent učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením

Zverejnené: 10.08.2020 | vytlačiť

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta - asistenta učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením s nástupom od septembra 2020 na dobu určitú (do 31.8.2022).

Požiadavky:

Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy, a v spolupráci s odbornými zamestnancami, vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - účinná od 15.1.2020.

Požadované doklady:

  • žiadosť a profesijný životopis
  • ostatné doklady preukazujúce spĺňanie uvedených podmienok

Doklady je možné zaslať na adresu školy do 17.8.2020:
Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 045/672 51 22, riaditel@ziarskeskolky.sk