Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.06.2021, meniny má Adolf.   

Voľné pracovné miesto: učiteľ/ka pre sekundárne vzdelávanie (učiteľ/ka pre 5. – 9. ročník ZŠ) aprobácia: informatika

Zverejnené: 12.11.2020 | vytlačiť

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom ponúka 1 voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľ/ka pre sekundárne vzdelávanie (učiteľ/ka pre 5. – 9. ročník ZŠ) aprobácia: informatika

Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania:

  • VŠ vzdelanie 2. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
    Požadovaný odbor vzdelania pri VŠ vzdelaní druhého stupňa: v študijnom odbore učiteľstvo pre 5.– 9. ročník základnej školy

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o vzdelaní,
  • ovládanie štátneho jazyka,
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
  • výpis z registra trestov.

Podmienky zamestnávania: voľné pracovné miesto od 1.12. 2020
Miesto pracoviska: Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Baranová, riaditeľka školy, tel. 045/678 89 21
Písomné žiadosti zasielajte do 25.11.2020 na adresu:

Pracovný pohovor sa uskutoční v Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom 27.11.2020 o 8.00 h v kancelárii riaditeľky školy.