Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.06.2021, meniny má Adolf.   

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: údržbár

Zverejnené: 25.11.2020 | vytlačiť

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru údržbára s nástupom od 1. 1. 2021.

Popis práce:

Školnícka práca vrátene jednoduchej remeselnej údržby objektov, bežná oprava a údržba signalizačných, kúrenárskych, vodovodných a klimatizačných inštalácii a armatúr, stavebná oprava, drobná stolárska a murárska práca a ďalšie práce remeselného charakteru vrátane prípadnej obsluhy kúrenia.

Mzdové podmienky:  V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady: 

  • žiadosť a profesijný životopis

Doklady je možné zaslať na adresu školy do 30. novembra 2020:

Materská škola, Ul. Dr. Janského č.8
965 01 Žiar nad Hronom

Tel. 045/672 51 22, riaditel@ziarskeskolky.sk