Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.06.2021, meniny má Adolf.   

Informácie o začatých správnych konaniach

Zverejnené: 04.03.2021 | vytlačiť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom, v lehote päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

Dátum zverejnenia informácie: 04.03.2021
Číslo konania: 1527/2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na CKN p.č. 488/3 v k.ú. Vieska, CKN p. č.365/3 v k. ú. Ladomer, CKN p. č. 373 (EKN p.č. 2) v k.ú. Ladomer v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.