Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: pedagogický asistent/asistent učiteľa

Zverejnené: 27.04.2021 | vytlačiť

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta/asistenta učiteľa s nástupom od 1. septembra 2021.

Požiadavky:

Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

Kvalifikačné predpoklady - v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - účinná od 15.1.2020.

  • Vítaná prax práce s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredie – z MRK.

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady:

• žiadosť a profesijný životopis
• ostatné doklady preukazujúce spĺňanie uvedených podmienok

Doklady je možné zaslať na adresu školy do 15.5.2021:

Materská škola, Ul. Dr. Janského č.8
965 01 Žiar nad Hronom

Tel.: 045/672 51 22, e-mail: riaditel@ziarskeskolky.sk