Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Voľné pracovné miesto: hospodárka školy

Zverejnené: 11.05.2021 | vytlačiť

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru administratívnu zamestnankyňu na pozíciu hospodárka školy na plný úväzok s nástupom od 01.07.2021.

Kvalifikačné predpoklady a kritériá:

 • úplné stredné odborné vzdelanie,
 • práca s PC (office, internet) na pokročilej úrovni,
 • samostatnosť, flexibilita, zodpovednosť,
 • schopnosť aktívne riešiť problémy,
 • organizačné a komunikačné schopnosti,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť.

Popis činnosti:

 • koordinuje a organizuje práce zamestnancov s prevahou fyzickej práce,
 • úzko spolupracuje s tajomníčkou, účtovníčkou a mzdovou účtovníčkou školy, s riaditeľkou školského stravovania v oblasti komplexného zabezpečenia správy majetku školy,
 • je zamestnanec s hmotnou zodpovednosťou a zodpovedá organizácii za schodok vo zverených hodnotách,
 • za svoju prácu plne zodpovedá riaditeľovi školy. 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • výpis z registra trestov.

Miesto pracoviska: Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Baranová, riaditeľka školy, tel. 045/678 89 21

Písomné žiadosti zasielajte do 17.05.2021 na adresu:

 1. E-mail: zsstefanikazh@centrum.sk
 2. Poštou: Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom

Pracovný pohovor sa uskutoční v Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom 27.05.2021 v kancelárii riaditeľky školy. Čas pohovoru oznámime záujemcom prostredníctvom mailového kontaktu.