Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Voľné pracovné miesta do zariadenia pre seniorov

Zverejnené: 31.05.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46, informuje o začatí prijímania žiadostí do zamestnania do neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o., ktorá bude zriaďovateľom a prevádzkovateľom budúceho zariadenia pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI, na nasledovné pozície:

Ekonóm 

 • úplné stredné vzdelanie s maturitou ekonomického smeru
 • prax v podvojnom účtovníctve, personalistika, mzdy
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Cygnus)
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti
 • vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

Zamestnanec prevádzkovo-administratívneho úseku

 • úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Cygnus)
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti
 • vodičské oprávnenie skupiny B – vítané
 • zdravotný preukaz – práca s potravinami

Upratovačka/výdaj stravy

 • základné vzdelanie
 • zdravotný preukaz – práca s potravinami
 • pozitívny a proaktívny prístup k zverenej práci, k seniorom

Údržbár/vodič

 • stredné vzdelanie
 • prax v odbore (vítané sú certifikáty pre prácu správcu technických zariadení)
 • vodičské oprávnenie skupiny B podmienkou
 • ochota pracovať v dvojzmennej prevádzke a cez víkendy, sviatky
 • základné ovládanie práce s PC
 • zdravotný preukaz – práca s potravinami

Recepčný

 • stredné odborné vzdelanie
 • pokles vykonávať zárobkovú činnosť, t. j. mať priznaný invalidný dôchodok – vítané

Zamestnanec zdravotno-opatrovateľského úseku

 • úplné stredné vzdelanie so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • prax zdravotnej sestry – vítaná
 • manažérske zručnosti
 • pozitívny a proaktívny prístup k seniorom
 • práca s PC ovládanie práce s PC (Word, Excel, Cygnus)
 • vodičské oprávnenie skupiny B – vítané
 • zdravotný preukaz – práca s potravinami

Opatrovateľ/-ka

 • úplné stredné vzdelanie, alebo akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín
 • prax v odbore – vítaná
 • ochota pracovať v trojzmennej prevádzke
 • práca s PC (Word, Excel, Cygnus)
 • zdravotný preukaz – práca s potravinami
 • vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

Sociálny zamestnanec

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním sociálna práca
 • prax v odbore – vítaná
 • pozitívny a proaktívny prístup s seniorom
 • práca s PC (Word, Excel, Cygnus)
 • zdravotný preukaz – práca s potravinami
 • vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

Rehabilitačný zamestnanec – fyzioterapeut

 • úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie v odbore
 • prax v odbore – vítaná
 • práca s PC (Word, Excel, Cygnus)
 • zdravotný preukaz – práca s potravinami
 • vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

Všetci uchádzači o zamestnanie musia spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme ako aj predpoklady uvedené v Zákone č. 448/2008 Z. z. zákon o sociálnych službách.

Pracovné podmienky                                      

 • pracovný pomer na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú
 • nástup do práce: predpoklad v mesiaci november 2021

Ponúkaný plat: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Vo svojej žiadosti o prijatie do zamestnania jednoznačne určite, o ktorú konkrétnu pozíciu/pozície máte záujem. Obálku označte výrazom „DOMOV PRI KAŠTIELI“.

Žiadosti doručte na adresu:

Mestský úrad
Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom

Uzávierka prijímania žiadostí je 31.8.2021.

Termín osobného pohovoru bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, písomne, resp. telefonicky oznámený.