Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Voľné pracovné miesto: učiteľ/ka pre sekundárne vzdelávanie (učiteľ pre 5. – 9. ročník ZŠ)

Zverejnené: 08.06.2021 | vytlačiť

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom ponúka 1 voľné pracovné miesto na pozíciu

učiteľ/ka pre sekundárne vzdelávanie (učiteľ pre 5. – 9. ročník ZŠ)

Aprobácia: slovenský jazyk a literatúra a dejepis

Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania:

  • VŠ vzdelanie 2. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
  • Požadovaný odbor vzdelania pri VŠ vzdelaní druhého stupňa: v študijnom odbore učiteľstvo pre 5. - 9. ročník základnej školy

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o vzdelaní,
  • ovládanie štátneho jazyka,
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
  • výpis z registra trestov.

Podmienky zamestnávania: voľné pracovné miesto od 1.9.2021 

Miesto pracoviska: Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Baranová, riaditeľka školy, tel. 045/678 89 21

Písomné žiadosti zasielajte do 18.6.2021 na adresu:

  1. e-mail: zsstefanikazh@centrum.sk
  2. Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom

Pracovný pohovor sa uskutoční v Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom 22.6.2021 o 8.00 h v kancelárii riaditeľky školy.