Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Voľné pracovné miesto: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ pre 5. – 9. ročník ZŠ)

Zverejnené: 08.06.2021 | vytlačiť

Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto 

učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ pre 5. – 9. ročník ZŠ)

Aprobácia: chémia

Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania:

 • VŠ vzdelanie 2. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
  Požadovaný odbor vzdelania pri VŠ vzdelaní druhého stupňa: v príslušnom študijnom odbore učiteľstvo pre 5. - 9. ročník základnej školy.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • výpis z registra trestov.

Podmienky zamestnávania: voľné pracovné miesto od 1.9.2021 

Miesto pracoviska: Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom

Kontaktná osoba: Mgr. Drahomíra Hanzlíková, riaditeľka školy, tel. 045/6724779

Písomné žiadosti zasielajte do 23. júna 2021 na adresu:

 1. e-mail: zsjilemnickeho2zh@gmail.com 
 2. Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom