Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 24.09.2021, meniny má Ľuboš/Ľubor.   

Pozvánka na zasadnutie MsZ: 13.7.2021

Zverejnené: 08.07.2021 | vytlačiť

V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň 13. júla 2021 (t. j. utorok) o 15.00 hodine do zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2, s týmto programom:

  1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
  2. SMM - majetkovo právne vzťahy
  3. Záver

Mgr. Peter Antal
primátor mesta Žiar nad Hronom