Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Termín druhej splátky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Zverejnené: 20.09.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom oznamuje platiteľom miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území mesta Žiar nad Hronom, ktorí majú povinnosť uhradiť tento poplatok na rok 2021 v dvoch splátkach, aby druhú splátku poplatku uhradili v termíne najneskôr do 30. septembra 2021. Poplatok je možné uhradiť na účet správcu dane č. SK59 0200 0000 0016 0202 2658, alebo do pokladne mesta Žiar nad Hronom. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol a špecifický symbol.