Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Termín druhej splátky dane z nehnuteľností

Zverejnené: 20.09.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, oddelenie daní a poplatkov oznamuje vlastníkom nehnuteľností na území mesta Žiar nad Hronom, ktorí majú povinnosť uhradiť daň z nehnuteľností za rok 2021 v dvoch splátkach, aby druhú splátku dane uhradili v termíne najneskôr do 30. septembra 2021. Daň je možné uhradiť na účet správcu dane č. SK59 0200 0000 0016 0202 2658, alebo do pokladne mesta Žiar nad Hronom. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol a špecifický symbol.