Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 26.03.2023, meniny má Emanuel.   

Voľné pracovné miesto: školský psychológ

Zverejnené: 13.07.2022 | vytlačiť

Riaditeľstvo Základnej školy, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru v rámci NP „Pomáhajúce profesie II“ školského psychológa s nástupom od 01.09.2022

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Požadované doklady: 

  • žiadosť, profesijný životopis,
  • diplom z vykonania štátnej skúšky v požadovanom odbore, 
  • iné diplomy, osvedčenia, certifikáty preukazujúce formy profesijného rozvoja
  • doklad preukazujúci ukončenie adaptačného vzdelávania (ak ho uchádzač má)

Platové podmienky: v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme a zákona 138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úväzok: 0,5

Žiadosť a doklady je možné zaslať na riaditeľstvo školy:

Základná škola
Jilemnického ulica č. 2
Žiar nad Hronom
965 01
Tel.: 0911 460 425
e-mail: zsjilemnickeho2zh@gmail.com