Voľné pracovné miesto: údržbár

09.08.2022

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru údržbára s nástupom od 1. októbra 2022.

Popis práce:

Školnícka práca vrátene jednoduchej remeselnej údržby objektov, bežná oprava a údržba signalizačných, kúrenárskych, vodovodných a klimatizačných inštalácii a armatúr, stavebná oprava, drobná stolárska a murárska práca a ďalšie práce remeselného charakteru vrátane prípadnej obsluhy kúrenia.

Mzdové podmienky: 

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 220/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, účinné od 1.7.2022.

 Požadované doklady:

- žiadosť a profesijný životopis

Doklady je možné zaslať na adresu školy do 24. augusta 2022:
Materská škola, Ul. Dr. Janského č.8
965 01 Žiar nad Hronom
tel. 045/672 51 22, riaditel@ziarskeskolky.sk

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png