Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 07.02.2023, meniny má Vanda.   

Územný plán obce Pitelová – záverečné stanovisko

Zverejnené: 11.10.2022 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 14 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) oznamuje verejnosti nasledovné:

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy vydal Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Územný plán obce Pitelová.

Obstarávateľom predmetného strategického dokumentu je obec Pitelová. Záverečné stanovisko je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR v časti EIA/SEA: www.enviroportal.sk pod názvom „Územný plán Obce Pitelová“.