Dnes je 04.12.2020, meniny má Barbora.   

Zámer - prenájom pozemku

Zverejnené:  | vytlačiť


OZNAM


Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenájmu časti nehnuteľnosti - pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, pre Kaufland Slovenská republika v. o. s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, a to:

  • časť (cca 250 m2) z CKN parcely č. 1813/4 ostatná plocha s celkovou výmerou 7 665 m2
     
    doba nájmu: neurčitá - od 15.03.2011
    cena nájmu: 1 € 
    účel nájmu: vybudovanie chodníka od obchodného domu Prior v súvislosti s výstavbou Obchodného centra Kaufland v Žiari nad Hronom.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade - Odbor správy majetku mesta.