Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 29.11.2021, meniny má Vratko.   

Zámer - predaj majetku

Zverejnené:  | vytlačiť

OZNAM

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predaja majetku - technológie transformátorovej stanice na zimnom štadióne nachádzajúcej sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom pre SPORT TREND s.r.o. Šoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 502 800, a to za kúpnu cenu 1 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa: SPORT TREND s.r.o. bude predmetný majetok využívať v rámci realizácie projektu „Zníženia energetickej náročnosti" pri prevádzke zimného štadióna v Žiari nad Hronom.