Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 29.11.2021, meniny má Vratko.   

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Žiar nad Hronom"

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom ako príslušný orgán územného plánovania podľ a § 16 ods. 2 a § 18 ods. 4 zákona č. 50 / 76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon  v súlade s ustanovením § 22 a § 31 stavebného zákona oznamuje prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Žiar nad Hronom", ktoré sa uskutoční v termíne od 08.03.2011 do 08.04.2011.

Predmetom zmien a doplnkov č. 2 je doplnenie stavby malej vodnej elektrárne na rieke Hron v k. ú. Šášovské Podhradie do územnoplánovacej dokumentácie mesta. Dokumentácia je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, kancelária č. 6 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod. Prípadné pripomienky je potrebné doručiť písomne na Mestský úrad v Žiari nad Hronom do 08.04.2011.

Na čítanie: