Dnes je 22.02.2020, meniny má Etela.   

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: Vychovávateľ/ka

Zverejnené: 15.08.2019 | vytlačiť

Riaditeľstvo Centra voľného času, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru vychovávateľa/ku na dobu určitú s nástupom september 2019.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, alebo prvého stupňa, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • ovládanie práce s PC - pokročilý
 • pozitívny vzťah k deťom, zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť, flexibilita a komunikatívnosť, kreativita, profesionálne vystupovanie
 • manažérske a organizačné schopnosti pri vedení detí, skúsenosti v tvorbe projektov a ovládanie anglického jazyka výhodou
 • flexibilita pracovnej doby
 • športová zdatnosť (plávanie, korčuľovanie)

Požadované doklady:

 • žiadosť a profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní 
 • motivačný list

Žiadosti s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke označenej „VYCHOVÁVATEĽ“, najneskôr do 26.8.2019 na adresu:

Centrum voľného času, Ul. M. R. Štefánika č.17, 965 01 Žiar nad Hronom

Tel. kontakt 0905 797 871, riaditelcvczh@gmail.com