Dnes je 24.01.2020, meniny má Timotej.   

Informácie o začatých správnych konaniach

Zverejnené: 05.09.2019 | vytlačiť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom, v lehote päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

Dátum zverejnenia informácie: 05.09.2019

Číslo konania: 3014/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín: CKN p.č.711/81 v k.ú. Žiar nad Hronom, 4 ks borovica (Pinus) s obvodmi kmeňov 60 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.