Dnes je 04.06.2020, meniny má Lenka.   

Termín druhej splátky dane z nehnuteľností

Zverejnené: 15.09.2019 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, oddelenie daní a poplatkov oznamuje vlastníkom nehnuteľností na území mesta Žiar nad Hronom, ktorí majú povinnosť uhradiť daň z nehnuteľností za rok 2019 v dvoch splátkach, aby druhú splátku dane uhradili v termíne najneskôr do  30. septembra 2019. Daň je možné uhradiť na účet správcu dane č. SK59 0200 0000 0016 0202 2658, alebo do pokladne mesta Žiar nad Hronom. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol a špecifický symbol.