Dnes je 24.09.2020, meniny má Ľuboš/Ľubor.   

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ul. SNP

Zverejnené: 20.01.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO 00 32 11 25 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 145/2019 zo dňa 09.12.2019 zverejňuje svoj zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

  • Dom so súpisným číslom 43, postavený na pozemku CKN parcela č. 1635/5, nachádzajúci sa na Ul. SNP v Žiari nad Hronom
  • Účel nájmu: ubytovacie zariadenie a regeneračné centrum

pre žiadateľa:

LK realinvest s.r.o.
sídlo: Cyrila a Metoda 359/10, Žiar nad Hronom
IČO: 46 584 625

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že stavba bude po rekonštrukcii využívaná ako ubytovacie zariadenie a regeneračné centrum pre športovcov MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - odbor ekonomiky a financovania, č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 32.