Dnes je 24.09.2020, meniny má Ľuboš/Ľubor.   

Informácie o začatých správnych konaniach

Zverejnené: 11.02.2020 | vytlačiť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom, v lehote päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

Dátum zverejnenia informácie: 11.02.2020
Číslo konania: 1155/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny 1 ks jedľa (Abies) rastúcej na CKN p. č. 749 v k. ú. Žiar nad Hronom zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.