Dnes je 07.04.2020, meniny má Zoltán.   

Informácie o začatých správnych konaniach

Zverejnené: 18.02.2020 | vytlačiť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č.46, 965 01 Žiar nad Hronom, v lehote päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

Dátum zverejnenia informácie: 18.02.2020
Číslo konania: 1219/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na CKN p. č. 507/6, CKN p.č.507/7 a CKN p.č. 507/4 v k.ú. Žiar nad Hronom zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.