Dnes je 27.05.2020, meniny má Iveta.   

Rozhodnutia o miestnej dani

Zverejnené: 04.05.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom oznamuje občanom, že v termíne od 15. do 31. mája 2020 sa budú doručovať rozhodnutia k miestnym daniam (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje) na rok 2020. Rozhodnutia budú doručovať občanom zamestnanci mesta do vlastných rúk.

Zamestnanci budú vybavení ochrannými pomôckami a dezinfekciou.

Miestne dane je potrebné zaplatiť vo výške a v termíne uvedenom v rozhodnutí na účet mesta alebo do pokladnice mesta. Pri platbe miestnych daní je potrebné uviesť variabilný a špecifický symbol, tak ako sú priradené k jednotlivým daniam.    

V prípade, že občania nebudú zastihnuteľní na adrese trvalého bydliska, v schránke budú mať oznámenie, u ktorého zamestnanca MsÚ si môžu rozhodnutie osobne vyzdvihnúť. Termín na osobné vyzdvihnutie je od 1.7.2020 na MsÚ v Žiari nad Hronom počas stránkových hodín.