Dnes je 13.07.2020, meniny má Margita.   

Informácia k znovuotvoreniu základných a materských škôl

Zverejnené: 25.05.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v týchto dňoch v súčinnosti s riaditeľmi základných a materských škôl vyhodnocuje podmienky prevádzky a organizáciu vyučovacieho procesu v jednotlivých školách. Zároveň zisťujeme záujem zo strany rodičov, keďže účasť žiakov na vyučovaní v základných školách bude dobrovoľná.

Aktuálne sme vo fáze zabezpečovania hygienických opatrení, vrátane dezinfekcie priestorov, ktoré vyplývajú z pokynov rezortu. Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci so zamestnancami všetkých škôl a školských zariadení robí všetky potrebné kroky k tomu, aby mohli byť školy k 1.6.2020 pripravené na návrat detí a žiakov po bezpečnostnej aj hygienickej stránke. Materské školy plánuje otvoriť v čase od 6.30 do 15.30 hod., základné školy v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod. Zariadenie školského stravovania bude poskytovať stravu deťom a žiakom, ktorí prostredníctvom zákonných zástupcov prejavia záujem o umiestnenie dieťaťa/žiaka do materskej školy/základnej školy.

Rodičia detí/žiakov  nájdu potrebné informácie súvisiace so znovuotvorením škôl priamo na stránkach MŠ a ZŠ.