Dnes je 13.07.2020, meniny má Margita.   

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: učiteľka (učiteľ) pre primárne vzdelávanie (učiteľ pre 1. – 4. ročník ZŠ)

Zverejnené: 04.06.2020 | vytlačiť

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom ponúka 1 voľné pracovné miesto počas zastupovania materskej dovolenky na pozíciu:

učiteľka (učiteľ) pre primárne vzdelávanie (učiteľ pre 1. – 4. ročník ZŠ)

Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania:

  • VŠ vzdelanie 2. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
  • Požadovaný odbor vzdelania pri VŠ vzdelaní druhého stupňa: v študijnom odbore učiteľstvo pre 1.– 4. ročník základnej školy

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o vzdelaní,
  • ovládanie štátneho jazyka,
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
  • výpis z registra trestov.

Podmienky zamestnávania: voľné pracovné miesto od septembra 2020 - zastupovanie počas materskej dovolenky

Miesto pracoviska: Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Baranová, riaditeľka školy, tel. 045/678 89 21

Písomné žiadosti zasielajte do 30. 06. 2020 na adresu:

Pracovný pohovor sa uskutoční v Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom 03.07.2020 v kancelárii riaditeľky školy. Čas pohovoru oznámime záujemcom prostredníctvom mailového kontaktu.