Dnes je 13.07.2020, meniny má Margita.   

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: vychovávateľ v školskom klube detí

Zverejnené: 04.06.2020 | vytlačiť

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom ponúka 1 voľné pracovné miesto na pozíciu:

vychovávateľ v školskom klube detí

Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania:

  • Úplné stredné odborné vzdelanie
  • Spôsobilosť na právne úkony
  • Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o vzdelaní,
  • ovládanie štátneho jazyka,
  •  doklad o zdravotnej spôsobilosti,
  • výpis z registra trestov.

Podmienky zamestnávania: voľné pracovné miesto od septembra 2020 

Miesto pracoviska: Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Baranová, riaditeľka školy, tel. 045/678 89 21

Písomné žiadosti zasielajte do 30. 06. 2020 na adresu:

Pracovný pohovor sa uskutoční v Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom 02. 07. 2020  v kancelárii riaditeľky školy. Čas pohovoru oznámime záujemcom prostredníctvom mailového kontaktu.