Dnes je 29.09.2020, meniny má Michal/Michaela.   

Pozvánka na zasadnutie MsZ: 12.8.2020

Zverejnené: 05.08.2020 | vytlačiť

V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 

z  v  o  l  á  v  a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň 12. augusta 2020 (t. j. streda) o 9.00 hodine do zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2, s týmto programom:

  1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
  2. Návrh VZN - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
  3. Obchodná verejná súťaž – reštaurácia
  4. Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2020
  5. Schválenie spolufinancovania projektu „Obnova vnútorných priestorov Materskej školy, Ul. Dr. Janského č.  8,  Elokované pracovisko A. Kmeťa č. 11,  Žiar nad Hronom 965 01“
  6. Schválenie spolufinancovania projektu „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“
  7. Schválenie spolufinancovania projektu „Moderné technológie – SMART CITY Žiar nad Hronom“
  8. Záver