Dnes je 21.10.2020, meniny má Uršuľa.   

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pitelová na programovacie obdobie 2020-2027 - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Zverejnené: 09.10.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 7 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  len zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie) oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie,  ako príslušný orgán na základe Oznámenia o strategickom dokumente:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pitelová na obdobie 2020-2027,

ktoré predložil obstarávateľ – obec Pitelová,  po ukončení zisťovacieho konania podľa § 7 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozhodol, že predložený strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.

Uvedené rozhodnutie je zverejnené v elektronickej podobe na stránke www.enviroportal.sk alebo je doň možné nahliadnuť  počas stránkových dní od 8:00 do 15:00 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, kancelária č. dv. 10.