Dnes je 04.12.2020, meniny má Barbora.   

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov: rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Zverejnené: 09.11.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom ako dotknutá obec v zmysle § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy rozhodol podľa § 29 zákona na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti  navrhovateľa Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, že navrhovaná zmena činnosti:

„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - 1. etapa, I/9 Ladomerská Vieska - most nad železnicou ev. č. 50 - 158“

ktorej predmetom je rekonštrukcia nevyhovujúceho technického stavu mosta na ceste I/9 nad železnicou v obci Ladomerská Vieska sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Rozhodnutie je zverejnené na internetovej stránke eia.enviroportal.sk