Dnes je 27.02.2021, meniny má Alexander.   

Oznámenie k poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Zverejnené: 14.01.2021 | vytlačiť

Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení Bližšie informácie na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, kancelária č. 11, alebo na tel. čísle 045/678 71 24, 0905 867 571 u Ing. Gendiarovej, alebo na webovej stránke.

Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods.4 a určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa § 6 ods.6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bude uložená pokuta do 663,87 eur.