Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.06.2021, meniny má Adolf.   

Rozhodnutia na miestne dane

Zverejnené: 21.04.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom oznamuje občanom mesta, že v termíne od 1. mája do 31. mája 2021 sa budú doručovať rozhodnutia na miestne dane (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje) a oznámenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021. Rozhodnutia a oznámenia budú doručovať občanom do vlastných rúk zamestnanci mesta.

Prosíme daňovníkov, aby miestne dane a poplatok uhrádzali priamo na bankový účet, ktorý je uvedený v rozhodnutí a oznámení. Použite správny variabilný symbol a špecifický symbol, ktoré sú tiež uvedené v rozhodnutí a oznámení.

Pri platení miestnych daní a poplatku do pokladnice mesta je potrebné preukázať sa rozhodnutím alebo oznámením.

Tým, že nebudete platiť v hotovosti v pokladnici mesta, ale využijete elektronickú platbu, znižujete riziko možnej nákazy v období pandémie.