Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 28.11.2021, meniny má Henrieta.   

Podanie žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v novom zariadení pre seniorov

Zverejnené: 02.06.2021 | vytlačiť

Predpokladaný dátum otvorenia nového zariadenia pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI je 1.12.2021.

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v tomto novom zariadení pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI si môže podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s fotokópiou posudku a fotokópiou právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydá príslušný obecný alebo mestský úrad, kde má záujemca trvalý pobyt. Ďalšími prílohami sú fotokópia rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku, vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s overeným podpisom. 

Príslušné doklady k stiahnutiu, následne k vyplneniu nájdete na www.ziar.sk/domovprikastielino.

Vaša žiadosť o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby bude prijatá v kompletnom stave s vyššie uvedenými dokladmi. Ak nie ste držiteľom právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, využite mesiace jún, júl a august 2021 na jeho vystavenie. Doba od podania žiadosti o posúdenie odkázanosti až k vydaniu rozhodnutia o odkázanosti je v zmysle platnej legislatívy 30 dní. Využite letné mesiace na to, aby sme vám vašu kompletnú žiadosť riadne zaregistrovali, vybavili a následne zaradili do poradovníka!

Všetky tlačivá predkladajte na kontaktnú adresu od 1.9.2021:

Mesto Žiar nad Hronom
Mestský úrad
Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom

Poznámka do rohu obálky: ZpS DOMOV PRI KAŠTIELI