Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 18.01.2022, meniny má Bohdana.   

Informácie o začatých správnych konaniach

Zverejnené: 29.11.2021 | vytlačiť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom, v lehote päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

Dátum zverejnenia informácie: 29.11.2021
Číslo konania: 3112/2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na CKN p. č. 1097/1 v k. ú. Žiar nad Hronom zmysle §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.