Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 24.05.2022, meniny má Ela.   

Informácie o začatých správnych konaniach

Zverejnené: 17.01.2022 | vytlačiť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom, v lehote päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

Dátum zverejnenia informácie: 17.01.2022
Číslo konania: 939/2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na CKN p. č. 121/1 v k. ú. Žiar nad Hronom zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.